language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện xây dựng các chính sách, quy định, quy trình triển khai công tác Quản trị rủi ro hoạt động, công tác phòng chống rửa tiền & tuân thủ FATCA tại Mcredit đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý và chuẩn mực quốc tế

- Thực hiện quản lý các sự cố và dữ liệu tổn thất rủi ro hoạt động bao gồm: thu thập, đánh giá, phân loại, phối hợp đề xuất giải pháp khắc phục, theo dõi tiến độ triển khai các giải pháp khắc phục, lưu trữ toàn bộ hồ sơ dữ liệu của các sự kiện rủi ro hoạt động phát sinh trong vào ngoài Mcredit

- Thực hiện triển khai xây dựng và áp dụng các công cụ Quản trị rủi ro hoạt động (Tự đánh giá rủi ro và biện pháp kiểm soát (RCSA), Các chỉ số rủi ro chính (KRI)) tại các đơn vị của Mcredit, theo dõi giám sát định kỳ hệ thống KRI của công ty, báo cáo kết quả triển khai các công cụ tới Ban lãnh đạo

- Thực hiện đánh giá các rủi ro hoạt động, rủi ro rửa tiền có thể phát sinh trong các văn bản chính sách, quy trình, quy định của công ty trước khi ban hành

- Xây dựng các công cụ quản lý thông tin, công cụ giám sát hỗ trợ nhận diện khách hàng là đối tượng của Đạo luật FATCA, cảnh báo đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao

- Thực hiện báo cáo phòng chống rửa tiền & tuân thủ FATCA định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý và ban lãnh đạo công ty

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực thi các công cụ phòng, chống rửa tiền & tuân thủ FATCA tại các đơn vị

- Nghiên cứu và triển khai áp dụng các quy định của Hiệp ước vốn Basel II về rủi ro hoạt động

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Quản trị rủi ro hoặc Rủi ro hoạt động

- Tiếng Anh tốt

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; kỹ năng đọc và hiểu văn bản, tài liệu, luật và các tài liệu liên quan phục vụ công việc; kỹ năng tiếp cận và cập nhật các yếu tố, kiến thức mới để phục vụ công việc

- Thông minh, nhanh nhẹn, tư duy logic, ham học hỏi

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts