language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Quản trị Rủi ro Thẻ Tín dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Updated: 07/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung quy định, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tín dụng của Mcredit


2.Hỗ trợ, giải đáp vướng mắc phát sinh từ ĐVKD và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tại Trụ sở chính trong quá trình triển khai thực hiện văn bản, quy định về chính sách rủi ro, sản phẩm.


3.Góp ý, kiểm soát các dự thảo quy định từ các đơn vị nghiệp vụ, các dự thảo sản phẩm từ phòng phát triển sản phẩm.


4.Tiếp nhận các yêu cầu, đề xuất cải tiến kỹ thuật, nghiệp vụ từ đơn vị kinh doanh; tham khảo, trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ tại trụ sở chính (IT, phòng Phát triển sản phẩm, Thẩm định và phê duyệt, Quản trị danh mục, Mô hình…) và đề xuất giải pháp đối với các đề xuất từ ĐVKD.


5.Tham gia xây dựng và vận hành các công cụ đo lường/ hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác quản trị rủi ro thẻ.


6.Nghiên cứu xu hướng gian lận giả mạo thẻ của các thị trường, trong ngành, đề xuất và áp dụng các chính sách, cơ chế quản lý rủi ro gian lận giả mạo thẻ. Đề xuất việc sử dụng, khai thác, vận hành phần mềm thẻ nhằm hạn chế tối đa rủi ro


7.Thực hiện giám sát, xác minh các giao dịch thẻ, ATM, POS, thương mại điện tử liên quan đến thẻ bất thường nhằm hạn chế rủi ro gian lận .


8.Đầu mối tiếp nhận và kiểm tra các báo cáo cảnh báo gian lận từ các tổ chức thẻ để phân tích rủi ro, và đề xuất hướng xử lý.


9.Lập các báo cáo liên quan đến rủi ro hoạt động thẻ cho Trưởng phòng Quản lý rủi ro.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại,...
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong mảng quản lý rủi ro thẻ, hiểu rõ T24 Core - banking, CMS (Way 4, Smart Vista) 
 • Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc
 • Làm được sản phẩm/ chính sách thẻ tín dụng là một lợi thế

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

https://mcredit.com.vn/Company size: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Quản trị Rủi ro Thẻ Tín dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts