About us

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

Employment Information

Chuyên viên Quản trị triển khai dự án CNTT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Telecommunications , Electrical / Electronics , IT - Hardware / Network
Experience 2 Years

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TUV NORD VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát (HPID)

$ 15 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi