About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Và Dữ Liệu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Banking , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 Years

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi