language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên quản trị và phát triển ứng dụng

Công ty Cổ phần FECON
Updated: 06/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

- Phối hợp với các bên liên quan trong việc triển khai ứng dụng ERP
- Quản lý dữ liệu danh mục master data,thực hiện cấu hình, phân quyền hệ thống
- Phân tích nghiệp vụ, xây dựng giải pháp trên hệ thống SAP ERP
- Tìm hiểu nghiên cứu các công cụ/ ứng dụng/ tính năng/ giải pháp/ báo cáo mới và triển khai ứng dụng nhằm khai thác hiệu quả hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực phụ trách.
- Tập huấn, hỗ trợ người dùng, xử lý các sự cố và yêu cầu phát sinh trên hệ thống SAP ERP
- Phối hợp với các phòng ban trong việc tư vấn giải pháp, rà soát cập nhật dữ liệu, kiểm soát đôn đốc thực hiện quy trình nghiệp vụ trên hệ thống.
- Thực hiện các báo cáo về hiện trạng hệ thống và tình hình ứng dụng ERP

Job Requirement

 Có kinh nghiệm tư vấn triển khai, hỗ trợ hệ thống ERP mảng Logistics (MM, SD, PM, PS) từ 1-3 năm trở lên (ưu tiên kinh nghiệm với hệ thống SAP A1)
- Có kỹ năng tổ chức và kiểm soát công việc tốt; nắm bắt và xử lý các thông tin nhanh, chính xác;kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt
- Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và tích cực chủ động nghiên cứu trong công việc
- Khả năng làm việc nhóm tốt, phối hợp tốt với các phòng ban khác
 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Detail
Job tags / Skills:SAPERPSAP A1

Similar jobs

Chuyên viên quản trị và phát triển ứng dụng

Công ty Cổ phần FECON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts