language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Ứng Dụng 247 – Mảng Quản Trị Vận Hành Các Ứng Dụng Hệ Thống Thẻ

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 13/08/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 11/09/2018

 • Job level:

Job Description

 • Là chức danh Chuyên viên cấp cao nhất chịu trách nhiệm Quản trị & vận hành các ứng dụng và các thiết bị CNTT khác thuộc hệ thống Thẻ đảm bảo các hệ thống này hoạt động liên tục, ổn định, bao gồm:
  • Các module liên quan trên hệ thống ứng dụng Core phát hành Thẻ, quản lý khách hàng, sản phẩm, hạn mức, đối chiếu giao dịch, sản phẩm thẻ và cá thể hóa Thẻ;
  • Mảng chuyên môn về nghiệp vụ Chấp nhận Thẻ: các module liên quan trên hệ thống cấp phép giao dịch Thẻ, hệ thống thiết bị ATM/POS, hệ thống HSM/NAC, hệ thống mã hóa dữ liệu trên đường truyền GSLE đối với các giao dịch POS, các hệ thống giám sát, cảnh báo dành cho ATM.
 • Trong phạm vi các hệ thống CNTT quản trị và vận hành, thực hiện các công việc sau:
  • Tổ chức và xử lý các yêu cầu có tính hệ thống, yêu cầu đặc biệt, chuyên sâu;
  • Tổ chức công tác xử lý sự cố khi phát sinh đảm bảo thời gian khắc phục ngắn nhất;
  • Thực hiện cập nhật, nâng cấp hệ thống định kỳ khi có yêu cầu từ các tổ chức bên ngoài: NAPAS, VISA, MASTER,…;
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tính sẵn sàng, liên tục của hệ thống;
  • Tổ chức việc xây dựng mục tiêu hàng năm đối với Hệ thống Thẻ và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu đó dựa trên mục tiêu chung về phát triển CNTT của Khối CNTT;
  • Kiểm tra kế hoạch chi phí hàng năm đối với Hệ thống Thẻ bao gồm chi phí đầu tư mới và chi phí vận hành;
  • Chỉ đạo triển khai các giải pháp thuộc mảng công việc được phân công nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, sẵn sàng, liên tục, đạt hiệu năng hoạt động cao và đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng;
  • Tổ chức và xây dựng các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn đối với công tác quản trị vận hành các Hệ thống CNTT nói trên.
  • Tổ chức và chỉ đạo công tác đào tạo nội bộ trong lĩnh vực chuyên môn;
  • Đề xuất tuyển dụng và đánh giá nhân sự trong mảng công việc được phân công.

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT/Toán tin/Hệ thống thông tin quản lý/Công nghệ phần mềm;
 • Trình độ ngoại ngữ: có khả năng đọc & hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật;
 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn Quản trị phần mềm ứng dụng Thẻ trong ngành Ngân hàng;
 • Có kiến thức về CNTT trong ngành Ngân hàng – Tài chính;
 • Hiểu biết về các mảng nghiệp vụ trong Ngân hàng;
 • Thành thạo một trong số các CSDL: SQL Server, MySQL, Oracle, DB2;
 • Có kiến thức cơ bản về một ngôn ngữ lập trình (.NET, Java hoặc PHP);
 • Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ thiết kế, lập kế hoạch;
 • Có khả năng lãnh đạo nhóm, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch tốt;
 • Có kỹ năng giao tiếp;
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chủ động trong công việc;
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức bên ngoài, bao gồm: NAPAS, VISA, MASTER.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Ứng Dụng 247 – Mảng Quản Trị Vận Hành Các Ứng Dụng Hệ Thống Thẻ

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts