language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên R&D

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh
Updated: 13/07/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Nghiên cứu thị trường phục vụ việc xây dựng mới hoặc cải tiến các gói sản phẩm của công ty ( bao gồm khám chữa bệnh, khám sức khỏe, cận lâm sàn và dược phẩm)

- Tham gia phát triển các gói sản phẩm, chiến lược giá cho sản phẩm.

- Phối hợp với các phòng ban trong việc triển khai các gói sản phẩm mới.

- Thực hiện các khảo sát về đặc điểm dân cư tại khu vực chuẩn bị mở phòng khám để có những đề xuất phù hợp cho việc phát triển và triển khai các dịch vụ và sản phẩm tại địa điểm mới.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các báo cáo khảo sát và thống kê sau khảo sát

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc đội nhóm

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

https://dhamedic.vnCompany size: 100-499
Công ty Cổ phần Y Tế Việt Anh (DHA Medic), trực thuộc Tập đoàn DHA, là đơn vị thành lập và vận hành chuỗi Phòng khám đa khoa DHA. Chuỗi phòng khám DHA là mô...Detail

Chuyên viên R&D

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts