From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên rủi ro hoạt động (Phụ trách mảng rủi ro thẻ và Ngân hàng điện tử)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 21/09/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 2 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 14/10/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng quy trình, hướng dẫn quản trị rủi ro công nghệ (mảng Ngân hàng số, Thẻ)

- Tham gia xây dựng và vận hành các công cụ đo lường/ hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác quản trị rủi ro công nghệ

- Phân tích, đánh giá và tư vấn giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đối với các quy trình, sản phẩm, dự án mới … của Ngân hàng (phụ trách chính mảng rủi ro Ngân hàng số, Thẻ).

- Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro công nghệ theo chuyên đề phân công

- Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro tổng thể, mang tính hệ thống … đối với những sự kiện rủi ro phát sinh (thuộc nghiệp vụ Ngân hàng số, Thẻ).

- Theo dõi, giám sát quá trình triển khai các giải pháp, kế hoạch hành động đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng phê duyệt để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro công nghệ phát sinh

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, quản trị kinh doanh và các chuyên ngành tương đương

- Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản trị rủi ro hoạt động mảng Ngân hàng số, Thẻ ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn hoặc các cổng thanh toán điện tử

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên viên rủi ro hoạt động (Phụ trách mảng rủi ro thẻ và Ngân hàng điện tử)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts