Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Được thành lập vào năm 2010 với dịch vụ tốt , giá cả cạnh tranh, đội ngũ nhân viên có năng lực và dày dạn kinh nghiệm trong ngành vận tải biển , vận tải đa phương thức, vận chuyển hàng dự án, ủy... Detail

Employment Information

Chuyên Viên Sale Admin ( gấp )

Job Description

1. Hàng bán

- Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ phòng kinh doanh.

- Kiểm tra hàng hóa, số lượng đơn hàng, phản hồi thông tin tiếp nhận đơn hàng.

- Lên đơn hàng gửi các bộ phận liên quan, xác nhận thời gian giao hàng.

- Điều phối kế hoạch giao nhận đơn hàng theo tiến độ đã được xác nhận.

- Theo giỏi tiến độ giao hàng đảm bảo hàng đến nơi theo đúng kế hoạch đề ra.

- Sử lý phản hồi thông tin giao nhận từ phía khách hàng, đảm bảo các thông tin giao nhận hàng hóa, bao bì, tema nhãn đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng đã được thống nhất từ trước.

- Phản hồi thông tin về sản phẩm, chính sách bảo hành sản phẩm, các giấy tờ chứng nhận sản phẩm đi kèm khi có yêu cầu từ khách hàng.

2. Hàng đổi trả:

- Tiếp nhận thông tin đơn hàng đổi, trả.

- Kiểm tra tình trạng hàng hóa, lý do đổi, trả.

- Chuẩn bị giấy tờ liên quan đơn hàng đổi trả, kiểm tra thông tin số lượng hàng hóa đổi, trả. Lập kế hoạch thu hồi hàng hóa.

- Xác nhận, thông báo thời gian thu hồi hàng hóa tại kho, đơn vị có kế hoạch thu hồi hàng.

- Kết họp bộ phận liên quan, điều phối giao nhận thu hồi háng hóa, kết hợp kho có kế hoạch sắp xếp số lượng hàng hóa thu hồi.

- Đóng góp phương án sử lý hàng đổi trả, kết họp phòng kinh doanh có kế hoạch sử lý hàng đổi trả, tồn kho.

3. Hàng tạm ứng mẫu.

- Tiếp nhận thông tin đơn hàng tạm ứng.

- Kiểm tra số lượng tạm ứng,mã hàng tạm ứng.

- Làm phiếu đề nghị xuất kho, xuất hàng tạm ứng.

- Nhập kho dử liệu tạm ứng cá nhân tạm ứng đơn hàng.

- Theo giỏi số lượng hàng tạm ứng, kế hoạch thu hồi.

- Kết hợp bộ phận kho xác nhận tình trạng hàng hóa, sản phẩm thu hồi. Trách nhiệm bảo quản sản phẩm tạm ứng cá nhân tạm ứng.

- Đề xuất quyết toán các vấn đề tài chính liên quan đơn hàng tạm ứng mẫu.

4. Theo giỏi doanh số bán hàng.

- Theo giỏi, tổng hợp doanh số bán hàng đội ngủ kinh doanh.

- Kết họp kinh doanh kiểm tra doanh số khi kết thúc ngày làm viêc của tháng. Xác nhận doanh số bán cá nhân, team trong vòng 03 ngày đầu tháng của tháng tiếp theo.

- Tổng họp báo cáo Trưởng phòng kinh doanh về doanh số theo target đã được thống nhất. Báo cáo tiến độ đạt, không đạt theo cam kết đã đề ra.

5. Theo dõi công nợ.

- Theo giỏi công nợ giao nhận chành xe phát sinh trong tháng.

- Đề xuất thanh toán công nợ liên quan.

- Theo giỏi công nợ kinh doanh trong tháng. Báo cáo Trưởng phòng kinh doanh chi tiếc công nợ quá hạn thu hồi. Phản ánh tình trạng công nợ xấu tồn động, phối hợp kế toán đề nghị hình thức thu hổi, quyết toán công nợ liên quan.

- Xác nhận các khoản công nợ liên quan.

6. Lưu trử chứng từ, thông tin giao nhận.

- Tạo, lưu trử toàn bộ fom mẫu sử dụng liên quan đến quá trình công việc.

- Lưu trử tiệp tin, file bán hàng tất cả đơn hàng bán, đổi, trả lại. Xuất trình đầy đủ giấy tờ đi kèm khi có yêu cầu kiểm tra đối chiếu số liệu từ phòng ban liên quan.

- Kỹ năng đọc, phân tich và đóng góp các vấn đề bất lợi trong điều khoản hợp đồng giao nhận, giải trình quan điểm các vấn đề liên quan, xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Đề xuất văn phòng phẩm hổ trợ phòng kinh doanh.

- Đóng góp xây dựng quy trình giao nhận, theo giỏi deadline các chỉ đạo đã được thống nhất. Phản hồi các vấn đề chậm trể deadline đã thống nhất.

Job Requirement

- Nhanh nhẹn, nắm bắt công việc nhanh

- Từng làm công tác sale admin > 2 năm

- Tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh

- Chịu được áp lực công việc

More Information

  • Experience: 2 - 4 Years

Chuyên Viên Sale Admin ( gấp )

Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển quốc tế Tân Biển Vàng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts