About us

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

Employment Information

Chuyên Viên Sale Admin ( Ưu Tiên Nữ )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Sales / Business Development , Administrative / Clerical
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 9,9 Mil - 16,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Asian Holding

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH CK HR Consulting

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Un-Available LTD Co.,

$ Under 1 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong