About us

Homedy Inc.

Employment Information

Chuyên viên SEO Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/05/2021
Industry Marketing , Online Marketing
Experience 1 - 5 Years

Công ty TNHH Minh Long

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 9,9 Mil - 14,3 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Quảng Cáo Và Nội Thất T&T

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Zin Group

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Grande

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

AudienceGain

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA SỐ MẶT TRỜI PHƯƠNG ĐÔNG

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi