About us

Nhất Tín Logistics

Employment Information

Chuyên Viên Số Hóa Trung Tâm Kiểm Soát Vận Hành

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Telecommunications , Freight / Logistics / Warehouse , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 - 2 Years

Nhất Tín Logistics

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh