language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên SQE - Quản lý chất lượng sản phẩm

Công Ty TNHH Deli Management Consulting
Updated: 27/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

- Đánh giá năng lực của nhà cung cấp: hỗ trợ cho các nhà cung cấp mới bằng cách thực hiện phân tích khả năng của nhà cung cấp và đánh giá rủi ro của họ
- Đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng, hỗ trợ tư vấn hệ thống quản lý chất lượng của họ, khả năng quản lý kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu khách hàng
- Đánh giá các nhà cung cấp có đủ điều kiện trên cơ sở thường xuyên, theo dõi hành động khắc phục
- Theo dõi chất lượng hàng hóa đầu vào,ra và báo cáo.
- Giám sát nhà cung cấp về cải tiến chất lượng.
- Hỗ trợ lập và thực hiện kế hoạch audit của các nhà cung cấp
- Phối hợp với các phòng ban xử lý chất lượng và nâng cao chất lượng nội bộ


- Supplier Qualification – support on-boarding of new suppliers by performing
supplier capability analysis and assessment of supplier risk.
- Assessment of potential suppliers, make sure their quality control system, technical and management ability meet customers requirement.
- Evaluation of qualified suppliers on a regular basis, monitoring of corrective actions.
- Incoming goods quality monitor and reporting.
- Monitor supplier on quality improvement.
- Support regarding supplier audit planning and implementation of supplier audit
plan.
- Cooperate with other departments on supplier quality issue handling and internal
quality improvement.

Job Requirement

- Bằng cử nhân trở lên chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật
- Hơn 4 năm đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng nhà cung cấp trong ngành điện hoặc vật liệu
- Kỹ năng đàm phán tốt
- Thông thạo tiếng Anh
- Kỹ năng PC tốt (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
- Kỹ năng phân tích tốt
- Nghiêm khắc, chuyên sâu và có lương tâm, ý thức cao về nguyên tắc và chất lượng
- Giỏi về giao tiếp
- Tư duy tốt

Chỉ nhận CV bằng tiếng anh

 Làm việc tại : Hà nội (2 người); TP.HCM (1 người)

- Bachelor degree or above in electrical or engineering related major
- More than 4 years of quality assurance and supplier quality management in
electrical or material industry
- Good negotiation skills
- Fluent in oral English
- Good PC skills (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
- Good Analytic skills
- Strict, dilight and conscientious, high sence of principle and quality awareness
- Good at communication
- With high quality mindset

Only accept CV in English

Working in: Hanoi (2 people); HCMC (1 person)


 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Deli Management Consulting

Company size: 10 - 50
Chuyên lĩnh vực tư vấn đầu tư, thành lập công ty, kinh doanh môi giới dịch vụ bất động sản... Với đội ngũ nhân viên năng động và sáng tạo, công...Detail
Job tags / Skills: SQE kĩ thuật bảo trì

Chuyên viên SQE - Quản lý chất lượng sản phẩm

Công Ty TNHH Deli Management Consulting

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts