language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Tác Nghiệp Chuyển Tiền Quốc Tế Và Tài Trợ Thương Mại

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

1/ Tác nghiệp tài trợ thương mại:

 • Xử lý các giao dịch thuộc nghiệp vụ Thư tín dụng: Phát hành/sửa đổi LC, thông báo LC, kiểm tra bộ chứng từ LC, thanh toán LC và các công việc khác thuộc nghiệp vụ LC;
 • Xử lý các giao dịch thuộc nghiệp vụ Nhờ thu: Xử lý bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu, nhờ thu nhập khẩu; thanh toán nhờ thu và các công việc khác thuộc nghiệp vụ Nhờ thu;
 • Xử lý các giao dịch thuộc nghiệp vụ Bảo lãnh: Thông báo bảo lãnh, phát hành bảo lãnh quốc tế và các công việc khác thuộc nghiệp vụ bảo lãnh;

2/ Tác nghiệp thanh toán quốc tế:

 • Xử lý các giao dịch chuyển tiền quốc tế đi, đến;

3/ Tư vấn nghiệp vụ:

 • Tư vấn cho các ĐVKD, khách hàng về kỹ thuật nghiệp vụ về Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại;

4/ Lập báo cáo và lưu trữ tài liệu:

 • Lập các báo cáo theo phân công;
 • Lưu trữ chứng từ, tài liệu;

5/ Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn:

 • Chủ động đề xuất các ý kiến để cải tiến, hoàn thiện quy trình, thủ tục tác nghiệp;
 • Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo Quy định, Quy trình, hướng dẫn nội bộ liên quan đến nghiệp vụ Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế theo phân công;

6/ Thực hiện công việc khác theo phân công:

 • Hỗ trợ các bộ phận khác trong TTTT&TTTM thực hiện các nghiệp vụ Thanh toán trong nước và Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ theo phân công cụ thể;
 • Đề xuất các yêu cầu hoàn thiện, phát triển hệ thống Corebanking và các hệ thống công nghệ phục vụ tác nghiệp.

Job Requirement

1/ Có khả năng về:

 • Giao tiếp nói và viết tốt;
 • Lập kế hoạch và quản lý thực hiện công việc hiệu quả;
 • Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

2/ Có kiến thức về:

 • Nghiệp vụ và sản phẩm tài trợ thương mại;
 • Các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động TTTM: quy định về quản lý ngoại hối; xuất/nhập khẩu; …
 • Hệ thống Swift và chuẩn tin điện Swift đối với nghiệp vụ LC, Bảo lãnh, Nhờ thu, Chuyển tiền và quản lý tiền tệ;
 • UCP; ISBP; URC; URR; Incoterms;
 • Quản lý rủi ro trong tài trợ thương mại và chuyển tiền;
 • Các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại.

3/ Yêu cầu khác:

 • Có bằng đại học về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại thương kinh tế hoặc tương đương;
 • Giao tiếp nói và viết tốt bằng tiếng Anh;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên tài trợ thương mại tại ngân hàng thương mại.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Ngân Hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp? Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại BAOVIET Bank! Ngân hàng...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Tác Nghiệp Chuyển Tiền Quốc Tế Và Tài Trợ Thương Mại

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts