About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Tác Nghiệp Chuyển Tiền

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 3 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Can Tho | Da Nang | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

$ Competitive

  • Ha Noi

Talent Trader Vietnam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Golf Quốc Gia Việt Nam Golfgroup

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh