About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên viên tác nghiệp Tín dụng - KV HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Law / Legal Services , Administrative / Clerical , Banking

Location

Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang