language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Tài Chính Dự Án, Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia xây dựng, phân tích thẩm tra tính hiệu quả của Dự án đầu tư;
- Tham gia làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có thể triển khai Dự án;
- Làm việc với các Tổ chức tín dụng để hoàn thành thủ tục tài trợ vốn cho nhu cầu đầu tư và sản xuất kinh doanh của tập đoàn.
- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn, đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
- Rà soát tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công ký kết với từng nhà cung cấp và nhà thầu thi công; tham gia quyết toán Dự án
- Phối hợp với Ban dự án theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và tiến độ thanh toán của các Dự án đầu tư;
- Hồ trợ và phối hợp trong công tác lập kế hoạch tài chính tháng/Quý/Năm của Tập đoàn.
- Tham gia xây dựng các chế độ chính sách của Tập đoàn có liên quan đến công tác tài chính.
- Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán..;

- Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên;

- Độ tuổi: 25 - 40;

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

www.sonha.com.vn
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SONHA CORPORATION) được thành lập chính thức vào ngày 17/11/1998. Tiền thân là Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà. Trải qua một...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Tài Chính Dự Án, Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts