language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.hbm.com.vn

Tổng Công ty Hoà Bình Minh được thành lập ngày 29/5/2003, khởi nguồn từ Công ty TNHH Hòa Bình tỉnh Yên Bái thành lập ngày 20/04/1993. Tổng Công ty đã có Văn Phòng Điều Hành tại các khu vực: Phú... Detail

Chuyên Viên Tài Chính/ Kế Toán

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense

Job Description

Vị trí chuyên viên kế toán: Thực hiện các công việc của 1 kế toán tổng hợp

Vị trí chuyên viên tài chính:
- Dựa trên Kế hoạch kinh doanh được phê duyệt, hướng dẫn lập và tổng hợp Kế hoạch hành động và Kế hoạch ngân sách cho từng bộ phận.
- Lên Kế hoạch ngân sách theo hướng dẫn chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính.
- Cập nhật và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch ngân sách, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng theo đúng nguyên tắc đã được phê duyệt từ Trưởng phòng Tài chính.
- Tham gia xây dựng các định mức, hạn mức chi phí phục vụ cho việc lập Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách và điều hành hoạt động của Công ty.
- Tham gia xây dựng các hạng mục phân quyền Tài chính-Kế toán và hạng mục phân quyền Tài chính Vận hành.
- Thu thập dữ liệu và lập các báo cáo phân tích, kiểm soát tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- Xây dựng các biểu mẫu báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất
- Tiến hành xây dựng mô hình tài chính đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị dưới sự hướng dẫn của trưởng phòng Tài chính;
- So sánh, phân tích, đánh giá giữa thực tế thực hiện với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính

Job Requirement

- Nam/Nữ tuổi từ 25 tuổi
- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán
- Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả làm cho người nghe dễ tiếp nhận.
- Kỹ năng tư vấn, huấn luyện, giải đáp thắc mắc và biết cách giúp đỡ người khác.
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt
- Có khả năng đi công tác.

More Information

  • Experience: 1 - 7 Years

Chuyên Viên Tài Chính/ Kế Toán

Tổng Công ty Hòa Bình Minh - Văn phòng Khu vực Miền Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts