language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Tài Chính (Phòng Tài Chính Hội sở)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)
Updated: 09/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thống kê số liệu, theo dõi, tính toán, kết quả kinh doanh, các chỉ số tài chính nội bộ của Ngân hàng, giám sát các chỉ tiêu tài sản nợ, tài sản có.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng, tính toán, theo dõi các chỉ tiêu, chỉ số tài chính
 • Xây dựng hệ thống báo cáo nhằm giám sát các chỉ số tài chính, chỉ tiêu tài sản nợ - tài sản có, kết quả kinh doanh hàng ngày; kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với những biến động ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng
 • Thực hiện các báo cáo quản trị phục vụ công tác ra quyết định của cấp thẩm quyền
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo từng thời kỳ;
 • Thực hiện các báo cáo tài chính, quản trị khác định kỳ hoặc theo yêu cầu nhằm cung cấp nội bộ hoặc cho cơ quan bên ngoài theo phạm vi được phân công.
 • Hỗ trợ nghiệp vụ các phòng ban/đơn vị

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Hệ thống thông tin, Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
 • Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel).
 • Am hiểu về các nghiệp vụ Kế toán, tài chính, ngân hàng, các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên có 02 năm kinh nghiệm trở lên ở Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

www.vietcapitalbank.com.vnCompany size: 2,000
- Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) được thành lập từ năm 1992 với tên gọi trước đây là Ngân hàng TMCP Gia Định. - Trải qua 25 năm hoạt động, với...Detail

Chuyên viên Tài Chính (Phòng Tài Chính Hội sở)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts