Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Doanh Nghiệp

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Updated: 11/11/2018

Employment Information

Job Description

Ứng viên quan tâm có thể ứng tuyển 1 trong 2 vị trí sau:

1/Chuyên viên tài chính quản trị doanh nghiệp

 • Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn CTTV lập ngân sách hoạt động năm bao gồm Ngân sách kết quả kinh doanh và Ngân sách dòng tiền.
 • Thẩm định Ngân sách hoạt động năm.
 • Thẩm định kế hoach tài chính.
 • Thẩm định và kiểm soát các định mức, hạn mức các chi phí.
 • Làm đầu mối thu xếp nguồn tiền cho CTTV.
 • Theo dõi, kiểm soát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện kế hoạch ngân sách hàng tháng, hàng năm.
 • Giám sát tình hình sử dụng vốn tại các đơn vị.
 • Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD của CTTV.
 • Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn … của Tập đoàn có liên quan đến công tác tài chính, quản lý, giám sát việc thực hiện các định chế tài chính trong Tập đoàn và các CTTV.
 • Hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh, thẩm định bảng phân quyền tài chính của các CTTV phù hợp tại từng giai đoạn.
 • Nghiên cứu, phối hợp, đề xuất phương án tái cơ cấu theo đó đề xuất việc đầu tư thêm hoặc thoái bớt các đơn vị, các tài sản không hiệu quả.
 • Tham gia vào việc quyết toán đối với Nhà nước và bàn giao doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.
 • Phối hợp với Ban KSNB, BKT thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác TCKT tại các CTTV.
 • Định hướng việc chi trả cổ tức đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng CTTV và nhu cầu của Tập đoàn.
 • Đôn đốc thu hồi cổ tức từ CTTV.
 • Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu.

2/ Chuyên viên tài chính quản trị đầu tư (tài sản) :

 • Quản trị tài sản (BĐS và các tài sản khác).
 • Quản trị các khoản đầu tư tránh thất thoát, giảm giá trị và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả.
 • Thẩm định về tài chính các phương án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư hoạt động SXKD: Đầu tư cơ sở kinh doanh mới. đầu tư dự án mới, đầu tư dây chuyển sản xuất, đầu tư mới TSCĐ, đầu tư sửa chữa lớn …
 • Theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
 • Tham gia kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đối với các dự án đầu tư của CTTV thuộc phạm vi quản lý của BTC NLNN đúng theo quy chế kiểm tra, giám sát của Tập đoàn.
 • Tham gia với các Ban chức năng có liên quan việc thực hiện thẩm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Là thành viên của các Hội đồng: Hội đồng thẩm định các dự án, Hội đồng thẩm định M&A, Hội đồng chuyển nhượng, thanh lý tài sản lớn, v.v… của các CTTV.
 • Đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư.
 • Hỗ trợ Phòng tài chính quản trị doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, phối hợp, đề xuất phương án tái cơ cấu theo đó đề xuất việc đầu tư thêm hoặc thoái bớt các đơn vị, các tài sản không hiệu quả.
 • Tham gia, phối hợp xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn… quản lý tài sản.
 • Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh trở lên.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty/Tập đoàn quy mô lớn
 • Có chứng chỉ CPA/ACCA/CIMA là 1 ưu thế
 • Thành thạo các phần mềm Office, kế toán, ERP
 • Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, công việc, linh hoạt trong các tình huống
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Tập Đoàn T&T

http://ttgroup.com.vn/Company size: 1.000-4.999
Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Doanh Nghiệp

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts