language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA
Updated: 06/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính

Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn.

Xây dựng các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh hàng năm của Công ty.

Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Chỉ đạo công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính, kể cả báo cáo hợp nhất của các công ty và chi nhánh thành viên

Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư.

Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty.

Tham mưu cho Ban Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ.

Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ.

Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của công ty.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Có kính nghiệm gọi vốn đầu tư nước ngoài

Có kinh nghiệm về M&A

Có kinh nghiệm 03 năm

Nắm vững các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch công việc

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA

Company size: 25-99
DVA là công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm năng lượng tái tạo. DVA đã đầu tư dây chuyền, công nghệ nhiệt phân cao su phế thải để thu hồi dầu...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts