Location

Ha Noi

 • Salary

  10 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  3 - Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Job Description

1. Lập kế hoạch tài chính

- Dựa trên các giả định, lập kế hoạch tài chính cho Công ty

- Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý 2. Phân tích dữ liệu tài chính

- Thu thập dữ liệu về doanh thu – chi phí

- Theo dõi và phân tích tình hình thực hiện doanh thu, tình hình sử dụng chi phí của công ty

- Phân tích chênh lệch giữa dự toán và thực tế

- Chuẩn bị báo cáo về tình hình tài chinh hàng tháng cho các cổ đông

- Chuẩn bị các báo cáo khác theo yêu cầu của CFO

3. Theo dõi dòng tiền

- Thu thập dữ liệu về công nợ phải thu, phải trả

- Theo dõi tiến độ thanh toán để cân đối dòng tiền -

Báo cáo CFO về nhu cầu vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

4. Huy động vốn

- Chuẩn bị hồ sơ huy động vốn theo yêu cầu của CFO.

Báo cáo trực tiếp cho: CFO

Job Requirement

- Ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Có kiến thức cơ bản về Kế toán và tài chính

- Sử dụng thành thạo Excel, Google sheet, biết cách sử dụng linh hoạt các công thức/hàm của Google sheet để xử lý dữ liệu và lập báo cáo

- Có tư duy logic, tư duy phân tích, cẩn thận, tỉ mỉ

- Kỹ năng giao tiếp tốt

More Information

 • Gender: Female
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback