language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân - Trung tâm Tái thẩm định

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Updated: 17/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tái thẩm định các khoản tín dụng đối với khách hàng cá nhân vượt mức phán quyết của đơn vị, phân tích, đánh giá và đưa ra đề xuất tín dụng
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
 • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu;
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các văn bản khác có liên quan
 • Thẩm định trực tiếp khách hàng theo quy định của NCB;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng;
 • Tôn trọng đồng nghiệp;
 • Tính liêm khiết/ trung thực;
 • Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao;
 • Có khả năng làm việc theo nhóm tốt;
 • Tối thiểu 01 năm phát triển khách hàng cá nhân hoặc kinh nghiệm tái thẩm định cá nhân;

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Được thành lập từ năm 1995, trải qua hơn 18 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), ( tiền thân là Ngân hàng TMCP Nam Việt) đã khẳng định được vị trí...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân - Trung tâm Tái thẩm định

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts