language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Updated: 21/10/2019

Employment Information

Job Description

• Phát hành thư tín dụng nhập khẩu, kiểm tra chứng từ hàng nhập, thực hiện việc thanh toán cho các bộ chứng từ hàng nhập

• Thông báo thư tín dụng xuất khẩu, kiểm tra chứng từ hàng xuất theo LC, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện bộ chứng từ hàng xuất theo yêu cầu trong LC, gửi chứng từ hàng xuất đi đòi tiền, thực hiện chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất theo LC

• Thông báo và thanh toán chứng từ nhờ thu hàng nhập,

• Gửi chứng từ nhờ thu hàng xuất đi đòi tiền

• Phát hành và xử lý các giao dịch bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng

• Thực hiện và kiểm tra các báo cáo liên quan đến các giao dịch TTQT & TTTM hàng ngày

• Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến các giao dịch TTTM & TTQT

• Hướng dẫn và đào tạo các cán bộ tại chi nhánh về các giao dịch TTTM v& TTQT

• Hướng dẫn và đào tạo tại chỗ đối với các nhân viên mới của phòng TTTM v& TTQT

• Tham gia xây dựng và thử nghiệm các sản phẩm TTTM v& TTQT mới trên hệ thống Corebanking.

• Hỗ trợ cho Kiểm soát viên và lãnh đạo phòng trong việc kiểm soát giao dịch hàng ngày khi có nhu cầu phát sinh.

Job Requirement

• Tốt nghiệp một trường đại học kinh tế - ưu tiên cho ứng viên tốt nghiệp Khoa Kinh tế đối ngoại – Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về tài trọ thương mại và thanh toán quốc tế

• Yêu cầu có kiến thức chắc về tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu, giao nhận, bảo hiểm, hải quan. Nắm chắc UCP. ISBP, Incoterms, UCR…..

• Có kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả

• Có khả năng giải quyết tình huống trong phạm vi thẩm quyền.

• Khả năng đọc viết tiếng Anh tốt

• Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc tốt.

• Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point…) và các trang thiết bị văn phòng.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là ngân hàng có tiềm năng rất mạnh với các cổ đông chính là các Tổng Công ty và Doanh Nghiệp tầm cỡ như: Tổng...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts