About us

Monkey Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên Telesales Vận Hành

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 14/02/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

Monkey Việt Nam

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Newstar

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 13 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bách Việt

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

BRG Group

$ Competitive

  • Ha Noi