language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - QTRR

Techcombank
Updated: 24/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Trách nhiệm chung:

 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...
 • Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của lãnh đạo.

Trách nhiệm chuyên môn:

 • Tham gia thẩm định trực tiếp các hồ sơ khách hàng cùng đơn vị (đối với các hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí theo quy định).
 • Nhận hồ sơ tín dụng theo sự phân công của Admin/Trưởng nhóm/Giám đốc Tái thẩm định KHDN lớn.
 • Phản hồi thông tin cho đơn vị kinh doanh về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng hay phối hợp cùng đơn vị kinh doanh đi thẩm định trực tiếp khách hàng đối với các trường hợp phải đi thẩm định trực tiếp theo qui định.
 • Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các quy trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định : (i) Thẩm định tư cách pháp lý, kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng; (ii) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng; (iii) Phân tích hiệu quả PAKD, tính hợp lý của việc xác định nhu cầu vốn, đánh giá những rủi ro trong việc quản lý khoản cấp tín dụng; (iv) Phân tích cơ cấu tài sản đảm bảo phù hợp với qui định; (v) Kiểm tra tính tuân thủ của Chi nhánh trong việc thực hiện các điều kiện phê duyệt của CGPD/HĐTD đối với khoản cấp tín dụng; (vi) Các nội dung khác theo yêu cầu từng thời kỳ
 • Nêu ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng. Đề xuất các điều kiện/biện pháp phòng chống rủi ro khi thống nhất cấp tín dụng cho khách hàng. Nêu các đề xuất kiến nghị khác.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐTD đối với khoản cấp tín dụng được phân công thẩm định.
 • Tham gia các deal team/CTKD theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên
 • Tham gia góp ý sản phẩm/CTKD/quy trình/quy định/hướng dẫn.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Kinh nghiệm Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực/ngành liên quan đến tài chính/ngân hàng và thẩm định doanh nghiệp

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

- Kiến thức:

Có kiến thức về quy định NHNN, Bộ/Ban ngành liên quan đến ngành/lĩnh vực thẩm định Kiến thức về tài chính, quản trị rủi ro doanh nghiệp, ngân hàng

Am hiểu sản phẩm, hoạt động kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp lớn, khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính (KNV và TTTC), khối Ngân hàng Đầu tư (IB)

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - QTRR

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts