About us

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên Thẩm Định và Phê Duyệt Tín Dụng KV HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 18/04/2023
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ 15 Mil - 21 Mil VND

  • Ho Chi Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh