language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Thanh Tra (Tập đoàn Bệnh viện Thẩm Mỹ)

SCI Group
Updated: 22/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

I. Công việc chính:

1. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát công tác làm việc, hoạt động của các phòng ban theo đúng chỉ đạo của Trưởng, Phó ban thanh tra.
2. Tham mưu cho Trưởng ban thanh tra và Phó ban thanh tra về tác phong, ý thức làm việc của các phòng ban trong tập đoàn
3. Tham gia các đoàn thanh tra đến các Khối, phòng ban, bộ phận của tập đoàn.

II. Công việc chi tiết:

1. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra theo đợt, định kỳ, đột xuất do Ban thanh tra tổ chức.
2. Thực hiện nhiệm vụ về thanh tra, giám sát chuyên ngành theo sự phân công của Phó ban thanh tra khu vực.
3. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra chuyên môn phụ trách.
4. Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra hoặc vi phạm theo đề xuất của Trưởng bộ phận/cơ sở, do Ban Thanh tra phát hiện…
5. Đề xuất hình thức xử phạt các vi phạm theo quy định của Tập đoàn; Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Lãnh đạo ban thanh tra xem xét, xử lý.

Job Requirement

1 Trình độ Đại học hoặc tương đương trở lên
2 Chuyên ngành Hành chính, Luật (Am hiểu Luật, Pháp chế) hoặc các ngành có liên quan...
3 Kinh nghiệm ≥ 3 năm, tối thiểu 2 năm đảm nhiệm vị trí tương đương
5 Kỹ năng Giao tiếp, trình bày, báo cáo và phân tích báo cáo. Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm thanh tra trong ngành Dịch vụ.

6. Làm việc trong Tập đoàn Bệnh viện Thẩm mỹ

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

SCI Group

http://scigroup.com.vn/Company size: 1000
Tập đoàn SCI ( Service Comprehension International) là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, phát triển trên nền tảng cốt lõi là dịch vụ làm đẹp và chăm sóc...Detail
Job tags / Skills: Inspector

Chuyên viên Thanh Tra (Tập đoàn Bệnh viện Thẩm Mỹ)

SCI Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts