About us

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công

Employment Information

Chuyên Viên Thiết Kế 3D

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2020
Industry Restaurant / Hotel , Arts / Creative Design , Architect
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty CP CN DSS Miền Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ϲông ty TNHH Paper Ϲolor

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH R.P

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH R.P

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH R.P

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt

$ 12 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH STYLE SPACE

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ 11 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh