About us

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

Employment Information

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 18/05/2021
Industry Architect , Arts / Creative Design , Advertising / PR / Communications

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 11 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Lavender Sài Gòn

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FGROUP

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh