About us

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

Employment Information

Chuyên Viên Thiết Kế Web/Graphic Designer Làm Tại Cầu Giấy, Hà Nội Lương Tốt

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Marketing , Arts / Creative Design , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

$ 11 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 11 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 11 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ, Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy

$ 11 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi