language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.masanjobs.com

Masan Consumer is one of Vietnam's largest local diversified FMCG companies. We manufacture and distribute a range of food and beverage products, including soya sauce, fish sauce, chili sauce,... Detail

Employment Information

Chuyên Viên Thống Kê ERP (Job code: 00032)

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Tổng hợp các số liệu về nhân sự của xưởng, gởi báo cáo cho các phòng ban liên quan.

Nhận và chuyển giao các giấy tờ, thông báo giữa sản suất và các phòng ban liên quan.

Tổng hợp số liệu điểm danh từ các tổ, nhập giờ công vào bảng theo dõi.

Rà soát nhân sự thực tế với nhân sự định mức của các nhóm. Báo cáo các trường hợp bất thường.

Kiểm tra giờ công với số người điểm danh, đối chiếu giờ công thực tế với số liệu giờ công trên máy bấm thẻ. Cung cấp giờ công cho các bộ phận liên quan.

Liên lạc với nhà ăn để đặt các phần ăn trong ca theo số liệu điểm danh

Nhận các loại giấy tờ, đơn từ để chuyển trình ký, chuyển đến các phòng ban liên quan.

Chuyển hồ sơ BHXH, các chứng từ liên quan của côngn nhân đến phòng nhân sự, theo dõi tiến độ để báo cho công nhân.

Nhận và triển khai các thông báo từ phòng nhân sự, Ban giám đốc.

Lên ngân sách, đặt mua và kiểm soát việc sử dụng văn phòng phẩm cho phòng điều hành sản xuất.

Thực hiện các công tác thống kê, lấy số liệu về nhân sự theo yêu cầu của cấp quản lý.

Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu của phòng điều hành và BPSX.

Job Requirement

tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên (không yêu cầu chuyên ngành)

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Kỹ năng quản lý hồ sơ.

Kỹ năng giao tiếp công sở.

Chuyên Viên Thống Kê ERP

Masan Consumer

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts