language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Thống kê tổng hợp

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
Updated: 20/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ theo văn bản lập quy của phòng:

- Báo cáo giao ban tổng kết, tuần, tháng, niên độ

- Báo cáo tổng hợp chi phí

- Báo cáo giao hàng

Thực hiện các báo cáo và phân tích thống kê theo yêu cầu quản lý điều hành, cung cấp số liệu thống kê cho các đơn vị của Tổng công ty.

Chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của bộ phận theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng công ty và viết các kết luận cuộc họp

Kiểm tra, lập hồ sơ thanh toán các chi phí vận hành, theo dõi tiến trình thanh toán để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Tổng hợp, theo dõi các số liệu vận hành, báo cáo công việc cho Trưởng phòng. Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc theo dõi đôn đốc tiến độ vận hành và giao hàng.

Tổng hợp theo dõi chi phí phòng/ bộ phận đáp ứng mục tiêu ngân sách

Job Requirement

Cử nhân Đại học/ Kỹ sư:Kế toán, ngoại thương, Quản lý kho, điều vận

Tin học văn phòng

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Part time, Contract/ Freelance, Internship

Company Overview

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

http://ttcsugar.com.vn/Company size: 1000-5000
Kế thừa và phát huy thương hiệu Đường Biên Hòa danh tiếng 50 năm qua, Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam và...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Thống kê tổng hợp

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts