language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Chuyên Viên Thu Giữ - AMC

Techcombank
Updated: 26/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance

Job Description

Mục tiêu:

Thực hiện hoạt động thu giữ tài sản đảm bảo của Techcombank AMC đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao trong từng thời kỳ.

Trách nhiệm chính

1. Trực tiếp lên phương án và triển khai các hoạt động thu giữ để xử lý, thu hồi nợ:
- Đánh giá khả năng thu hồi các Khoản nợ thông qua biện pháp nhận bàn giao TSBĐ từ Khách hàng/thu giữ TSBĐ.
- Lập Tờ trình triển khai phương án thu giữ trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tiến hành biện pháp XLN thông qua nhận bàn giao và/ hoặc thu giữ theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền.
- Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ khác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý khoản nợ.
- Đề xuất, phối hợp với Quản trị nợ xây dựng, điều chỉnh phương án xử lý nợ.
- Hỗ trợ các đơn vị liên quan về nghiệp vụ thu giữ TSBĐ trong trường hợp có yêu cầu hoặc theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền.
- Cập nhật và báo cáo Cấp có thẩm quyền về tiến độ và kết quả thực hiện phương án xử lý nợ theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền;
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các đơn vị trong hệ thống và với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả.
2. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền:
- Đóng góp ý kiến cho các đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng quy trình, quy định liên quan đến nghiệp vụ thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty.
3. Trách nhiệm khác:
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm/ Trưởng phòng/ GĐ Trung tâm/ Tổng giám đốc giao.
- Tham gia triển khai các chương trình xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm về thu giữ tài sản, thu hồi nợ

- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu về hệ thống quy định pháp luật Việt Nam.
+ Am hiểu về nghiệp vụ xử lý nợ & thu giữ tài sản đảm bảo.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

+ Kỹ năng xử lý tình huống nhanh và hiệu quả

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Thu Giữ - AMC

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts