language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 21/05/2019

Employment Information

Job Description

  • Trực tiếp làm công việc thu giữ tài sản theo đúng quy định pháp luật và theo thỏa thuận với khách hàng, để thu giữ tài sản bảo đảm nhằm xử lý nợ cho SHB;
  • Trực tiếp thực hiện các thủ tục, hành vi thu giữ tài sản theo đúng quy định pháp luật, quy định của SHB và thỏa thuận với khách hàng;
  • Nhận chỉ tiêu, hoàn thành chỉ tiêu được giao đối với hoạt động thu giữ tài sản;
  • Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban khác bằng chức năng nghiệp vụ thu giữ của mình và được chia tỷ lệ hoàn thành công việc tương ứng;
  • Kết quả thu nợ có thể là tiền mặt, có thể là giá trị tài sản được thu giữ thành công, có thể là đơn vị tài sản (cái, chiếc);
  • Thực hiện, báo cáo các công việc và kế hoạch mà cấp quản lý giao phó;

Job Requirement

  • Trình độ cao đẳng trở lên hoặc 03 năm làm nhân viên thu giữ.
  • Yêu cầu có kỹ năng lập kế hoạch công việc ngắn và dài hạn, kỹ năng đàm phán với đối tượng chống đối, chây ỳ, xã hội, dịch vụ bảo vệ, trực tiếp thu giữ tài sản tại các Tổ chức tín dụng, cưỡng chế, giải phóng mặt bằng.
  • Ưu tiên nam, ứng viên đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, xử lý nợ.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts