About us

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Employment Information

Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường[Thanh Hóa- Quảng Ninh-Hải Phòng]

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,400,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2021
Industry Law / Legal Services , Banking , Finance / Investment

Location

Quang Ninh

Thanh Hoa

Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Hai Phong | Quang Ninh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong | Quang Ninh | Hai Duong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Thai Binh | Bac Ninh | Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Ninh | Hai Phong | Hai Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG PHÁT GROUP

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Quang Ninh | Hai Phong | Nghe An

Saint-Gobain Vietnam

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Ninh | Hai Phong | Hai Duong

Công Ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Hai Phong | Quang Ninh | Phu Tho