About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường - Trung tâm Xử lý nợ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 24/10/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | An Giang | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Yen Bai | Hai Phong | Ha Noi

VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Tien Giang | An Giang

VPBank - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

VPBank - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Tien Giang | Ba Ria-VT

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh