language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (B2)

FE CREDIT
Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Liên hệ cho khách hàng có nợ quá hạn yêu cầu thanh toán và nhắc nhở khách hàng thực hiện thanh toán trước ngày đáo hạn qua điện thoại
 • Theo dõi và cập nhật tình trạng nợ của khách hàng định kỳ cho Trưởng Nhóm
 • Ghi nhận tất cả tình trạng và kết quả thực hiện cuộc gọi lên hệ thống gọi điện thoại thu hồi nợ
 • Nhận biết các trường hợp vi phạm và báo cáo ngay cho Trưởng Nhóm để có giải pháp phù hợp kịp thời
 • Đảm bảo các hoạt động Thu hồi nợ tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt

Job Requirement

 • Bằng THPT trở lên 
 • Hiểu về quy trình thu hồi nợ ngân hàng- công ty tài chính là một lợi thế 
 • Giao tiếp tốt 
 • Kỹ năng kiểm soát cảm xúc 
 • Kỹ năng đàm phán

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (B2)

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts