About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay không có TSBĐ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Customer Service , Law / Legal Services , Banking
Experience 1 - 3 Years

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh