About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Thu hồi nợ tại hiện trường - FCCOM - 1T064

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Vinh Phuc

Hai Duong

Nam Dinh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Vinh Phuc | Nam Dinh | Hai Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

 • Bac Giang | Quang Ninh | Nam Dinh

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Vinh Phuc | Bac Ninh | Thai Nguyen

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Nam Dinh | Ha Noi | Nghe An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

 • Bac Giang | Quang Ninh | Nam Dinh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Bac Ninh | Nam Dinh | Thanh Hoa

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

 • Nam Dinh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

 • Nam Dinh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Hai Phong | Hai Duong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 7 Tr - 21 Tr VND

 • Hai Duong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Duong