About us

Công ty Cổ phần thương mại Bài Thơ

Employment Information

Chuyên viên thủ tục

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,500,000 - 10,500,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Law / Legal Services
Experience 1 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Mil - 23 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINCA VIỆT NAM

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Giang | Quang Ninh | Tuyen Quang

Công ty Cổ phần thương mại Bài Thơ

$ Competitive

  • Quang Ninh

Masan Consumer

$ Competitive

  • Quang Ninh

Công ty Cổ phần thương mại Bài Thơ

$ Competitive

  • Quang Ninh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Quang Ninh