language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp lớn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 14/11/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 13/12/2018

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý và giám sát hoạt động phát triển KHDN Lớn, tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã được phân giao của các ĐVKD phụ trách.
2. Theo sát và nắm được phương thức triển khai bán hàng của các ĐVKD.
3. Ghi nhận các vấn đề vướng mắc, khó khăn của ĐVKD trong quá trình phát triển KH và hỗ trợ xử lý các giải pháp phát triển KH ở mức đơn giản như : Tờ trình chính sách khác biệt cho một hoặc một nhóm các khách hàng...
4. Đầu mối hướng dẫn và giải đáp nội dung các chính sách, sản phẩm, chương trình liên quan tới hoạt động phát triển KHDN Lớn;
6. Quản lý và giám sát năng suất lao động của các CV QHKHDN Lớn theo bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh (KPIs) của Khối KHDN Lớn và Đầu tư đã ban hành ;
7. Phối hợp với các Trung tâm/ban chức năng khác tại Trụ sở chính quản lý hoạt động kinh doanh mảng KHDNL tại chi nhánh được phân công quản lý.
8. Thực hiện các công việc khác do cấp trên trực tiếp giao

Job Requirement

'Phải đảm bảo thực hiện được các công việc sau:
- Có khả năng hỗ trợ phát triển khách hàng theo các ngành nghề thuộc định hướng tín dụng/tiềm năng của địa bàn theo từng thời kỳ và ít phức tạp
- Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu một số lĩnh vực ngành nghề theo định hướng tín dụng của SHB đã được phân công: CV có khả năng nắm bắt được thực trạng và triển vọng ngành nghề để đề xuất được kế hoạch tiếp thị
- Thực hiện xử lý, hỗ trợ ĐVKD trong việc trình xin chủ trương, cơ chế, chính sách khác biệt
- Tổ chức triển khai các chương trình, chính sách sản phẩm... theo từng thời kỳ.
- Thực hiện theo dõi giám sát và đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của ĐVKD/nhân sự KHDN trực thuộc đươc giao quản lý
- Có khả năng Đề xuất và góp ý xây dựng các quy định, quy trình, quy chế, các chính sách và giải pháp tổng thể nhằm quản lý, thúc đẩy và hỗ trợ ĐVKD thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh KHDNL
- Thực hiện các các công việc khác theo sự phân giao của Chuyên viên cấp trên, Giám đốc/ Phó Giám đốc Thúc đẩy kinh doanh và Ban lãnh đạo Trung tâm.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp lớn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts