About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên Thúc đẩy và Hỗ trợ Kinh doanh Thẻ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.000 - 1.500 USD
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Marketing , Executive management , Banking
Experience 1 - 3 Years

Mirae Asset Prévoir Life Insurance Company Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Phu Hung Assurance

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ, Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh