language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Thuế

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ
Updated: 18/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

a. Các công việc chính

- Lập hồ sơ kê khai thuế và đăng ký thuế đối với công ty/chi nhánh mới thành lập (tờ khai thuế môn bài vào nộp thuế môn bài, đăng ký mã số thuế,…)

- Kiểm tra hóa đơn, hợp đồng chứng từ phát sinh để theo dõi và khai báo thuế

- Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế.

- Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

- Theo dõi tình hình khai báo, nộp báo cáo thuế định kỳ của Công ty/chi nhánh và nộp thuế nhằm đảm bảo việc khai báo, nộp báo cáo và nộp thuế đúng luật định và không bị các rũi ro về thuế

- Cuối năm lập báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

b. Trách nhiệm của kế toán thuế:

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra.

- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất.

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.

- Kiểm tra tình hình chấp hành khai báo thuế, nộp thuế (các loại thuế) của các chi nhánh, công ty liên danh, công ty kiên kết

- Thông báo cho KTT/CFO/BGD và các phòng ban khác về những thông tư, nghị định thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

- Kết hợp cùng kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng kí đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì hoặc đột suất.

- Hướng dẫn kế toán công ty và các chi nhánh/Công ty liên danh/Công ty liên kết thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định

- Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan. Đề xuất hướng xử lý các trườn g hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành

- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.

- Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

- Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.

- Chấp hành nguyên tắc bảo mật.

- Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các ngành: Kế toán , Tài chính ngân hàng 
 • Nữ độ tuổi từ 26 tuổi . Có kinh nghiệm 4 năm trở lên ở vị trí Kế toán Thuế  trong Công ty Xây dựng
 • Am hiểu Luật Thuế
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt phục vụ cho công việc thu thập thông tin và giao tiếp; kỹ năng phân tích, trình bày, viết báo cáo tốt.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; làm việc theo nhóm hoặc độc lập.
 • Tâm huyết với nghề, sẵn sàng làm việc ngoài giờ

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: Từ thứ Hai đến sáng Thứ Bảy
 • Training opportunities: Được đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài
 • Colleagues: Thân thiện, hòa đồng
 • Benefit:

  Lương thưởng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng sáng kiến.
  Hiếu hỉ, sinh nhật...

 • Other extras: Công ty hỗ trợ ăn trưa
 • Holidays: Theo quy định của Công ty, pháp luật

Company Overview

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ

www.tayho.com.vnCompany size: 200-500
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Hồ tiền thân là công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng, với vai trò chính là Chủ đầu tư, nhà thầu thi công với 25 năm kinh...Detail
Job tags / Skills:Kế Toán Tổng Hợp

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Thuế

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts