language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Tiền lương

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông
Updated: 17/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia tính lương kinh doanh cho các phòng ban

- Kiểm tra và Đề xuất chính sách lương kinh doanh cho CBNV.

- Hỗ trợ thực hiện đánh giá hiệu suất làm việc định kỳ (KPI)

- Định kỳ tổng hợp và gửi kết quả promote và demote theo lộ trình thăng tiến của CBNV về đơn vị để xác nhận và trình phê duyệt kết quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

 - Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại các Công ty Tài chính, Ngân hàng hoặc các doanh nghiệp lớn (quy mô trên 500 nhân sự)
- Trình bày, thuyết phục; có khả năng soạn thảo các văn bản; tập hợp và xử lý các thông tin liên quan nhanh, chính xác;
- Microsoft office (Giỏi Excel bắt buộc), ưu tiên có hiểu biết về SQL.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

https://www.com-b.vn/Company size: 1.000-4.999
Khối Khách hàng Đại chúng - Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập ngày 11 tháng 12 năm 2014. Trải qua ba năm hình thành và phát triển, với định hướng...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Tiền lương

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts