About us

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Employment Information

Chuyên Viên Tiền Lương

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Human Resources , Accounting / Auditing / Tax , Banking
Experience 2 - 6 Years

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Under 12 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

 • Ha Noi