About us

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

Employment Information

Chuyên Viên Tổ Chức Và Quản Lý Đào Tạo

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2021
Industry Education /Training , Administrative / Clerical , Event
Experience 2 - 3 Years

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi