About us

HD Saison Finance Co., Ltd

Employment Information

Chuyên viên tố tụng pháp lý thu hồi nợ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/02/2021
Industry Law / Legal Services , Banking , Finance / Investment
Experience 2 Years

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

First Alliances

$ 44 Mil - 66 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập Đoàn T&T

$ Competitive

  • Ha Noi

Thời trang Adidas - Công ty CP ĐTTM Phượng Hoàng

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Mil - 23 Mil VND

  • Hoa Binh | Ha Noi