About us

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Employment Information

Chuyên viên tố tụng - Trung tâm Xử lý nợ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/12/2020
Industry Law / Legal Services
Experience 2 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi