language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

Chuyên Viên Tổng Hợp Và Phân Tích - Hội Sở

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)
Updated: 17/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup

Job Description

1. Thực hiện việc tổng hợp và phân tích số liệu hoạt động kinh doanh Khối NHBL

- Thực hiện tổng hợp, phân bổ kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách của Khối NHBL

- Quản lý việc thực hiện kế hoạch tài chính (liên quan đến các chỉ tiêu tài chính như thu nhập, chi phí, lợi nhuận...) và kế hoạch ngân sách của Khối

- Tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh Khối NHBL theo định kỳ tuần/tháng/quý/năm

2. Xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu

- Thực hiện báo cáo đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động huy động, cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu khách hàng tiền gửi

- Thực hiện báo cáo đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động tín dụng cơ cấu hoạt động tín dụng, cơ cấu khách hàng tín dụng

Thực hiện báo cáo đánh giá thực trạng và hiệu quả các hoạt động dịch vụ

- Thực hiện báo cáo cơ cấu thu nhập – chi phí hoạt động bán lẻ

- Xây dựng đơn giá lương các mảng hoạt động Bán lẻ

- Thực hiện các báo cáo cho các cơ quan bên ngoài và nội bộ liên quan đến hoạt động bán lẻ.

3. Nhiệm vụ khác

- Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo và triển khai thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

- Thực hiện cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy định, quy trình có liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Job Requirement

 • Các ứng viên ứng tuyển yêu cầu phải có kỹ năng giỏi trong việc sử dụng phần mềm excel
 • + Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan;
 • + Anh văn: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương từ trình độ B trở lên;

  + Có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tín dụng ngân hàng tối thiểu 2 năm.

   + Am hiểu các văn bản, quy trình, thông tư, hướng dẫn, … của ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Cách  thức nộp hồ sơ

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 22 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

www.scb.com.vnCompany size: 7000
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - SCB Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Tên viết tiếng nước ngoài: Sai Gon Joint Stock Commercial...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Tổng Hợp Và Phân Tích - Hội Sở

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts